Teamcoaching

Vanuit de principes die in een natuurlijke kudde werkzaam zijn kijken we naar het team als een geheel. Daarbij komen vragen aan bod als: hoe worden de taken verdeeld? Hoe werken we samen? Hoe verloopt de communicatie? Is er een rangorde? Is het team doelgericht? Hoe worden beslissingen genomen? Hoe groot is ieders rol en komt iedereen aan bod? En hoe wordt omgegaan met weerstand? Tijdens de activiteiten worden deze principes binnen het team onderzocht en is er ruimte voor experimenteren.

 

Na inzicht in het functioneren van een team kan er worden gewerkt aan één of meerdere thema's die er spelen. Dat kan op het gebied zijn van communicatie, samenwerking, pro-actief handelen, teamrollen etc.

Hierbij gaan jullie op zoek naar de verbetermogelijkheden binnen het team.

 

Voortbordurend op de teamsessies kan er behoefte zijn aan verdere individuele coaching gericht op persoonlijke effectiviteit op de werkvloer. Wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? Waar liggen kansen om het persoonlijk en professioneel functioneren te verbeteren?  En wat is jouw toegevoegde waarde in het team?